E-mail: sylva@volomouci.cz (Informace a kurzy)

6 T05Věnuji se ikonopisectví v jeho tradiční podobě. Upřednostňuji používání přírodních materiálů od podkladu ze dřeva přes klihová pojiva, zlacení plátkovým zlatem, až po vaječnou temperu s minerálními pigmenty. V kresbě a malbě pracuji s veverčími a kuními štětci, které pomáhají v uplatnění lazurních barev. Psaní ikon je pro mně vstupováním do posvátného prostoru. Mou snahou při vedení kurzů je, aby každý účastník měl možnost vyzkoušet si tuto pro mnohé zcela neznámou techniku, a zároveň aby se přiblížil k chápání ikony jako teologie v barvách.

Mgr. Sylva Novotná

(*1969 ve Zlíně)

Studovala výtvarnou výchovu spolu s ruským jazykem na Pedagogické fakultě a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1988-1993).

Během poznávacích cest po Rusku a Anglii objevila techniku psaní ikon, kterou začala zkoumat zprvu z cizojazyčné literatury. Poté jí bylo umožněno absolvovat stáž v ikonopisecké škole při Moskevské duchovní akademii v Trojicko-sergijevské lávře (Rusko 2004), a také s vděčností strávila krátký pobyt v monastýrské ikonopisné dílně v Optině Pustyni (Rusko 2004).

16 T09Absolvovala dálkové studium pravoslavné teologie na Teologické fakultě Prešovské univerzity v Prešově (2006). Diplomovou práci věnovala tématu teologie ikony.

Vytvořila ikonostas v monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce na Moravě. V olomouckém katedrálním chrámu se nachází ikona Ukřižovaného Krista. Mnohé ikony vznikly pro soukromé zadavatele.

Mgr. Sylva Novotná pořádá několikadenní kurzy ikonopisu na různých místech v České republice. Praktické semináře jsou zaměřeny spíše na okruh lidí, kteří se chtějí obeznámit se základy techniky a duchovního kontextu ikony. Po výtvarné stránce se může jednat o úplné začátečníky. Cílem společenství, která díky seminářům vznikají není pouze poznání technologické stránky ikony, ale zejména zkoumání obrazu v nové perspektivě a jeho duchovní hloubce, díky kterému může dojít k nečekanému vidění sebe sama.